Disclaimer

Disclaimer STUDIO VITAFIT.

STUDIO VITAFIT streeft ernaar om op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. STUDIO VITAFIT spreekt geen oordeel uit over de geschiktheid en/of volledigheid van de geboden informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op studio-vitafit.nl. Aan de op studio-vitafit.nl aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betrouwbaarheid
De in studio-vitafit.nl opgenomen weblinks zijn informatief en op betrouwbaarheid getest. STUDIO VITAFIT is echter niet verantwoordelijk voor inhoud of gebruik van de links en voor het privacybeleid van de websites waar naar verwezen wordt.

Specificaties
Specificaties getest voor Microsoft® Internet Explorer (versie 7.0 en 8.0), Mozilla Firefox (versie 3) Safari (versie 5) en Opera (versie 10); XHTML, Flash Player (versie 6 en hoger), QuickTime (versie 6 en hoger), Cascading Stylesheets en JavaScript dienen door de Browser ondersteund te worden; voor een correcte weergave van deze site resolutie: minimaal 1024 × 768, liever 1280 x 1024 met minimaal 8bits.

Auteursrechten
Op de teksten en afgebeelde foto’s op de website van STUDIO VITAFIT rust auteursrecht. Voor gebruik van deze werken anders dan raadpleging via internet is toestemming nodig van de auteursrechthebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger, tenzij anders vermeld. Niets op studio-vitafit.nl mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STUDIO VITAFIT verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, opslag in een geautomatiseerd systeem of anderszins.

Alleen in ongepubliceerde scripties en werkstukken is reproductie van beeld- en tekstmateriaal zonder voorafgaande toestemming gepermitteerd. STUDIO VITAFIT ontvangt graag een exemplaar van dit werkstuk of deze scriptie. Bronvermelding van studio-vitafit.nl en naamsvermelding van de auteur, fotograaf en/of STUDIO VITAFIT is verplicht indien informatie uit deze website wordt afgebeeld of geciteerd.

Privacy
STUDIO VITAFIT gebruikt de gegevens die u worden gevraagd om een zo goed mogelijke service te kunnen verlenen. Wanneer u bezwaar hebt tegen het vastleggen van uw gegevens, kunt u dit schriftelijk aan STUDIO VITAFIT kenbaar maken, waarna uw gegevens zullen worden verwijderd.

Ingezonden, niet-persoonlijke informatie, zoals suggesties, ideeën, inzendingen en ander materiaal is in principe niet vertrouwelijk en mag zonder nadere toestemming door STUDIO VITAFIT worden gebruikt of gereproduceerd. Alle gegevens die u toestuurt, moeten juist en rechtsgeldig zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Suggesties
Linken naar studio-vitafit.nl is altijd toegestaan en verwijzen naar de homepage wordt aanbevolen. STUDIO VITAFIT waardeert uw inbreng: het is voor STUDIO VITAFIT belangrijk suggesties van bezoekers te ontvangen voor verbetering van studio-vitafit.nl. De redactie van studio-Vitafit.nl behoudt zich het recht voor om inzenders van reacties en suggesties met naam te noemen, tenzij de inzender expliciet laat weten daar geen prijs op te stellen. Aanstootgevende termen of reacties zullen hun weg naar studio- vitafit.nl niet vinden.

Het gebruik van informatie op studio-vitafit.nl betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met alle genoemde voorwaarden.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Laatste update: oktober 2010