Voorwaarden

1. Het lidmaatschap bij Studio VitaFit is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en niet restitueerbaar. De directie behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren.

2. Bij inschrijving dient men ter controle de bank- of giropas te tonen van welke de lidmaatschapsbijdrage automatisch mag worden geïncasseerd.

3. De maandelijkse lidmaatschapsbijdrage is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd. De automatische incasso zal rond de 27ste van iedere maand plaats vinden voor de maand daaropvolgende. Lidmaatschap is verschuldigd ongeacht de mate van gebruik van het lidmaatschap.

4. Bij het voor de tweede maal mislukken van de automatische incasso wordt er €15,- extra in rekening gebracht. De directie is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de toegang tot de Studio te ontzeggen. Alle eventuele kosten waaronder incasso-, advocaat- en deurwaarderskosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Studio VitaFit worden gemaakt, ten einde nakoming van de verplichting van de deelnemer te bewerkstelligen, zijn ten laste van de deelnemer.

5. Bij leden onder 18 jaar dient een ouder of voogd te tekenen.

6.Het maandlidmaatschap is na 3 maanden maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand. Opzeggen dient te gebeuren aan de receptie middels het opzegformulier.

7.Het jaarabonnement loopt af en zal dan automatisch worden omgezet naar een maandlidmaatschap met de bijbehorende lidmaatschapstarieven. Bij verlenging van het jaarabonnement binnen het jaar, of binnen de 1ste maand van aflopen, behoud men het zelfde tarief. Daarna zal het dan geldende tarief van toepassing zijn.

8.Bij langdurige ziekte, of zwangerschap, is het mogelijk het lidmaatschap tijdelijk, met een minimum van 1 maand met een maximum van 9 maanden stop te zetten.

9.Studio VitaFit is gesloten op officiële feestdagen en tijdens enkele schoolvakanties (maximaal 14 dagen buiten de feestdagen). Tijdens de vakanties bent u normaal contributie verschuldigd. Niet genoten lessen of sessies als gevolg van deze vakantie en feest dagen kunt u op andere momenten inhalen.

10. Studio VitaFit is gerechtigd het lesrooster tussentijds te wijzigen. Tevens is Studio VitaFit gerechtigd bij een opkomst van minder dan 3 deelnemers aan de groepslessen, of in andere uitzonderlijke gevallen, lesuren niet door te laten gaan, of samen te voegen.

11. Openingstijden van Studio VitaFit kunnen te allen tijde wijzigen echter, Studio VitaFit zal minimaal een half uur voorafgaande tot een half uur na afloop van een personal trainingssessie of les geopend zijn.

12. Reserveringen en afspraken van groepslessen en personal trainingssessies dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Wanneer een reservering of afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt geannuleerd, wordt deze in rekening gebracht.

13.Studio VitaFit behoud het recht om de lidmaatschapsbijdrage jaarlijks te verhogen. Deelnemers ontvangen hierover minimaal 30 dagen vooraf bericht.

14.Studio VitaFit is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en schade zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van deelnemers. Tevens is Studio VitaFit niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers. Het lid blijft zelf verantwoordelijk voor haar of zijn lichamelijke of geestelijke conditie.